SPANSK ONLINE


 Vilkår og betingelser 

Spansk Online gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.


"Spansk for nordmenn" har forskjellige onlinekurs:

-Vi har kurs med med månedlig fornyelse helt frem til kurset sies opp via epost etter bindingstid. Kurset kan sies opp når som helst etter grunnopplæringen ved å sende epost til Spansk Online.

For disse kurs tilbyr vi 14 dagers åpent kjøp eller testperiode for første månedens onlinekurs i spansk. Månedlige fornyelsene har ingen angrefrist.

Ønsker du å benytte fristen for kun testing av kurset, må du gi oss tilbakemelding senest 14 dager etter kursstart. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din fristen benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen tidsfrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil retten til å annullere kjøpet utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

Om du har lastet ned innhold fra siden, frafaller angrefristen. 

Bonuser som gis under kurset, for eksempel gratis samtaler må benyttes under aktive kursperioden og kan ikke benyttes etter at gratisperioden har begynt.

Privat opplæring og eksamen har ikke angrefrist.

- Kurs med full tilgang umiddelbart etter påmeldingen: Kursene med full tilgang på hele innholdet umiddelbart og/eller med mulighten for nedlasting for undervisningsmaterial har ingen angrefrist eller prøveperiode.


Angrefrist for onlinekurs med kursets varighet mindre enn 14 dager, samt vår juleklaender, faller angrefristen bort.


Våre fysiske kurs har ingen angrerett, heller ikke kurs hvor alle modulene og leksjonene frigis samtidig umiddelbart, med mindre det avtales separat på forhånd.


Angrefrist for personlig undervisning og «Skype undervisning»

Våre privatundervisninger på Gran Canaria eller via Skype kan avbestilles senest 14 dager før men tidspunktet kan endres senest 48 timer før avtalt tidspunkt om det finnes passende ny time.

Studiemateriell og Puggekort har en angrefrist på 14 dager. Når vi har mottatt og sjekket at materialet retuneres i ubrukt stand, refunderer vi det opprinnelig betalte beløpet på samme kortet hvor den ble betalt fra.

Garantier

Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.


 Betaling

Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.


Salg til mindreårige

 Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.


Opphavsrett

 Opphavsrett © tilfaller Spansk Online og Raili Siiri SA. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på SPANSK ONLINE`S  sine nettsider og portaler.


Betingelser for bruk av portalens innhold

 Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. SPANSK ONLINE`S produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.


Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av SPANSK ONLINE. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.


Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.


SPANSK ONLINE tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemssportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller en samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt eller bruke våre bedriftstilbud med multi-inloggingsmulighet. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

 Kurset har en minimumsvarighet på 4 ( Pluss+Super Pluss) eller 6 ( Basic) måneder og kan kun sies opp via epost til Spansk Online når som helst før neste trekk.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for SPANSK ONLINE.


Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller SPANSK ONLINE-teamet holdes strengt konfidensielt.


Sikkerhet & Personvern

 Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. SPANSK ONLINE garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.


Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 


Avlysing og utsettelse

SPANSK ONLINE forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor SPANSK ONLINE`S kontroll. Ved avlysning på kursholderens initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra TODAYs initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.


Begrensning og ansvar

 Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.


Ikke offentlig sverting

 I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 


Avtalen

 Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.


Oppsigelse

 Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at SPANSK ONLINE kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.


Tvisteløsning

 Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 


Varsel

 Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.


Force majeur

 Er SPANSK ONLINE forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SPANSK ONLINE fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der SPANSK ONLINE refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

  

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:


E-post: post@spanskonline.no

Bedriftens Adresse: Avda de la Cornisa 6, Aptos 505.

35130 Puerto Rico

Gran Canaria


Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.